ATYPISCHE MYOPATHIE

Inleiding
Atypische myopathie is een zeer ernstige myopathie (met stijve spieren en koffiekleurige urine), die vooral in het najaar optreedt met slecht weer bij (jonge) dieren met weidegang. Soms worden paarden met deze aandoening dood in het land gevonden. Het gaat om een biochemisch defect in de vetstofwisseling, een enzymdeficiëntie in de bètaoxidatie (MADD: Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency). Er is in Nederland een sterke correlatie gevonden tussen Atypische Myopathie en het eten van esdoornbladeren.

esdoorn-blad
esdoorn-vrucht


Recent onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat paarden Atypische Myopathie krijgen door opname van Hypoglycine A dat in esdoornzaden zit. In samenwerking met Amerika gaan we dit in Nederland ook verder onderzoeken.

Anamnese

 • Grazende paarden (gras grootste deel van de voeding)
 • Acuut begin symptomen
 • Vaak meerdere dieren in een koppel
 • Meestal in de herfst, kan ook winter en lente
 • Typisch weer: koud, nat, wind en dus losse bladeren en zaden
 • Bij een uitbraak paarden soms dood gevonden

Symptomen

 • Spierzwakte en stijfheid
 • Ademhaling sneller en/of moeilijk
 • Verhoogde hartslag
 • Geen koorts
 • Spiertrillingen
 • Liggen
 • Snel verergerende symptomen
 • Dier eet meestal nog wel
 • Myoglobinurie (koffiekleurige urine, zie onderstaande foto van een patiënt)
  • Bij rectaal onderzoek vaak volle blaas
  • Snelle dood (meestal binnen 3 dagen)

  Laboratorium

  • Enorme stijging spierenzymactiviteit in bloed (ook hartspierenzym-activiteit)
  • Myoglobinaemie (spiereiwit in bloed)

  Therapie / management

  • Onmiddellijk absolute rust van de patiënt en warm houden
  • Altijd dierenarts naar paard in plaats van paard naar dierenarts transporteren
  • Indien mogelijk alle dieren van weiland verwijderen, liefst opstallen of naar ander weiland en bijvoeren
  • Indien verplaatsen niet mogelijk is, dan het weiland zo goed mogelijk schoonmaken voor wat betreft paddenstoelen, bladeren, zaden, eikels, etc. en de paarden bijvoeren met goed hooi of eventueel kuil
  • Klinisch onderzoek en bloedonderzoek om diagnose te bevestigen.
  • Veel infuus en pijnstilling

  Bron: Universiteitskliniek Paard