HENGSTENKEURING

Voor de hengstenkeuring van het KWPN en het NRPS dienen de hengsten een algemeen klinisch onderzoek, een PROK-keuring en een cornage-onderzoek te ondergaan. Voor het KFPS is enkel een röntgenologische keuring noodzakelijk. Deze onderzoeken mogen voor de hengstenkeuring alleen door erkende keuringsdierenartsen worden uitgevoerd. Bij onze praktijk zijn Chantal Elzinga en Susanne Coppes erkende keuringsdierenartsen.

Voor het KWPN geldt dat vanaf 1 april in het jaar dat de hengst 2 jaar wordt/ geworden is, hij PROK gekeurd kan worden. Het cornage-onderzoek mag echter pas uitgevoerd worden vanaf december van datzelfde jaar. Voor toelating tot de 3e bezichtiging dienen het klinisch onderzoek, de PROK en het cornage-onderzoek met goed gevolg te zijn afgelegd.

Hengsten, die meegedaan hebben aan het nakomelingenonderzoek, kunnen vrijgesteld worden van een aantal opnamen, mits zij uitsluitend A’s op het certificaat hebben. Om vrijstelling te krijgen moet er een kopie van het certificaat worden meegestuurd. Als er een B, C,D of E op het certificaat staat, moeten er van het desbetreffende onderdeel wel aanvullende opnamen gemaakt worden.
Natuurlijk kunnen we al deze onderzoeken voor u uitvoeren!

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ons paardentelefoonnummer: 0594-645252