PROK-KEURING EN CORNAGE-ONDERZOEK BIJ MERRIES

PROK is de afkorting voor: Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Het is uitsluitend gericht op de röntgenologische afwijkingen, waarvan bekend is dat ze erfelijk zijn, te weten: hoefkatrolontsteking, spat, osteochondrose (OC) en osteochondrosis dissecans (OCD) en in mindere mate kogelartrose.

Het PROK certificaat geeft daardoor een meerwaarde aan uw merrie voor de fokkerij.

U kunt uw paard aanbieden voor dit PROK onderzoek vanaf 1 april in het jaar dat uw paard 2 wordt/is geworden. Er worden dan minimaal 22 opnamen gemaakt en deze worden opgestuurd naar de PROK-commissie. Daar vindt de officiële beoordeling plaats door drie onafhankelijke dierenartsen.

Zij geven op de volgende onderdelen een score en als deze binnen de gestelde normen van het KWPN valt, dan wordt uw paard PROK-goedgekeurd.

 

Straalbeenklasse 0-2
Sesambeentjesklasse 0-4
Kogelartroseklasse 0-3
Spatklasse 0-2
Osteochondrose (O.C.)sprongA op sagittaalkam tibia, A/B/C op de overige OC voorkeursplaatsen (nieuwe eisen 01-01-2012)
knieA op laterale rolkam, A/B/C op de overige OC voorkeursplaatsen (nieuwe eisen 01-01-2012)
kogelA-E, d.w.z. voorlopig geen eisen

Naar aanleiding van deze beoordeling krijgt u een PROK-uitslag, waarbij onderaan vermeld staat of de merrie voldoet aan de eisen of niet.

Als de merrie voldoet, krijgt ze het PROK-Predikaat toegekend. Dit wordt op het stamboekpapier vermeld. Indien uw merrie tevens het keur-predikaat heeft, wordt ze automatisch elite. Nevenbevindingen worden niet vermeld op dit certificaat, er wordt alleen gekeken naar erfelijk bepaalde afwijkingen. Houdt u hier dus rekening mee in het kader van een aankoop ten behoeve van de sport.
Als een paard “PROK” is goedgekeurd, betekent dit namelijk niet automatisch dat dit paard ook voor de SPORT goedgekeurd is. Deze keuringen hebben een volledig verschillend uitgangspunt. Voor de PROK wordt er namelijk gekeken naar de geschiktheid voor de fokkerij, waarbij gekeken wordt naar de erfelijke afwijkingen van de hengst/merrie. Voor de SPORT wordt er gekeken naar de geschiktheid voor de sport, waarbij gekeken wordt naar afwijkingen van het paard, die een belemmering zouden kunnen zijn voor het gebruik als sportpaard. Nadere uitleg hierover kunnen wij u vanzelfsprekend geven.

Hoe gaat dit bij een register A of een buitenlandse merrie?
Wanneer uw merrie een register A merrie is (blauw papier) of een buitenlands paspoort heeft, dan is de kans groot dat zij een PROK-predikaat moet behalen en daarnaast een cornage-onderzoek moet ondergaan om in het stamboek te worden opgenomen. Of dit voor uw merrie van toepassing is, kunt u het beste navragen bij het KWPN zelf.

Cornage onderzoek
Cornage is een verlamming van de stemband(en), waardoor de luchtdoorgang door de keel via het strottenhoofd richting luchtpijp en longen vernauwd raakt. Door een volledige of gedeeltelijke verlamming kan aan de aangetaste zijde de stemband niet goed naar buiten worden getrokken bij de inademing. Dit veroorzaakt een typisch grollend geluid tijdens inspanning. De graad van cornage wordt onderverdeeld in graad 0 t/m IV. In de ergere gevallen (graad III en IV) kan verminderde prestatie en benauwdheid voorkomen door vernauwing van de luchtweg.

Wie mogen deze keuring en onderzoek uitvoeren?
De PROK keuring en het cornage-onderzoek in opdracht van het KWPN mag alleen uitgevoerd worden door erkende keuringsdierenartsen. Op onze kliniek zijn twee erkende keuringsdierenartsen aanwezig, die het graag voor u uitvoeren.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ons paardentelefoonnummer: 0594-645252