ATYPISCHE MYOPATHIE

Atypische myopathie is een ernstige spieraandoening die voornamelijk in het voor- en najaar optreedt bij jonge dieren die in de weide lopen en daar weinig bijgevoerd worden. De ziekte ontstaat door het opnemen van een giftige stof (hypoglycine A) die in de zaden, zaailingen en bladeren van de esdoorn zit. Bij slecht weer komen veel zaden en bladeren op de weide terecht waardoor de paarden deze op kunnen eten, dit gevaar bestaat met name wanneer er niet veel ruwvoer ter beschikking is.

Esdoorn blad

Esdoorn zaden

Esdoorn zaailing

Symptomen
De verschijnselen van atypische myopathie komen vaak acuut op, soms kunnen paarden zelfs dood in de weide gevonden worden. Verschijnselen die vaak gezien worden zijn spierzwakte en stijfheid, snelle ademhaling en hartslag, spiertrillingen, zweten, liggen en niet kunnen opstaan, koffiekleurige urine en een volle blaas. Vaak verergeren de verschijnselen snel en tot 70% van de paarden overleeft het niet.

Behandeling
Een paard dat verdacht wordt van atypische myopathie heeft behoefte aan absolute rust en dient warm gehouden te worden. Het paard mag dan ook zeker niet meer vervoerd worden waardoor de dierenarts dus aan huis zal moeten komen. De dierenarts zal het paard medicatie en infusen geven. Daarnaast is het aan te raden om eventuele andere paarden in een ander weiland of op stal te zetten om te voorkomen dat zij ook ziek worden. Als dit niet mogelijk is kunt u het weiland zo goed mogelijk vrij maken van esdoorn blad en zaden en daarnaast de paarden bijvoeren met hooi of kuil.

Preventie
Om atypische myopathie bij uw paard te voorkomen is het allereerst belangrijk om te voorkomen dat uw paard de zaden, zaailingen en bladeren van de esdoorn binnen krijgt door deze uit de weide te verwijderen. Daarnaast is het van belang voldoende ruwvoer bij te voeren en tevens voor een goede drinkwatervoorziening te zorgen waar geen afgewaaide bladeren van de esdoorn in terecht kunnen komen.

Giftige soorten esdoorns
In Nederland komen verschillende soorten esdoorns voor, de gewone esdoorn, de Noorse esdoorn en de Veldesdoorn/Spaanse aak. De giftige stof hypoglycine A is alleen aangetoond in de gewone esdoorn. Via deze link kunt u de verschillende soorten onderscheiden en kunt u erachter komen of de esdoorn in de omgeving van uw paard giftig is.