BEDREIGENDE PAARDENZIEKTES

Er zijn een aantal ziektes waarvan we vroeger dachten dat ze in Nederland niet voor zouden komen, die nu toch een bedreiging kunnen vormen voor paarden in Nederland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het veranderende klimaat maar ook door de toegenomen internationale bewegingen van zowel mens als paard.

In dit kader zullen we West Nile Virus en Equine Infectieuze Anemie bespreken. Beide ziektes worden overgedragen door insecten. Het is belangrijk dat men op de hoogte is van het bestaan van deze beide ziektes zodat ze snel herkend worden als zich in Nederland een geval voor doet.

West Nile Virus
Het West Nile Virus komt voor in Afrika, Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en delen van Europa. Inmiddels ondertussen is het endemisch in delen van Frankrijk en Italië en waren er in 2010 uitbraken in Griekenland, Spanje en Hongarije. Het West Nile virus wordt door muggen overgedragen. Het virus vermeerdert zich in wilde vogels en deze zijn daardoor een reservoir voor West Nile. De mug raakt besmet door een geïnfecteerde vogel te steken, als deze mug vervolgens een paard of mens steekt raakt ook deze geïnfecteerd. Zowel paarden als mensen zijn zogenaamde ‘dead end hosts’ wat inhoudt dat een mug zich niet weer kan besmetten door een paard of mens te steken en paarden en mensen kunnen ook elkaar niet besmetten. Zowel de wilde vogels als de muggen kunnen ervoor zorgen dat het West Nile Virus ook in Nederland geïntroduceerd wordt.

Een infectie met het West Nile Virus kan volledig symptoomloos verlopen. Wanneer zich wel verschijnselen voordoen zijn dit: lage koorts (38.5 – 39.5), niet eten, sloom zijn, koliek. Daarnaast zijn neurologische verschijnselen mogelijk zoals afwijkende gang, kreupelheid, verandering in gedrag of spiertrillingen, deze laatste zijn voornamelijk rond de ogen te zien. Wanneer de neurologische verschijnselen verergeren kan het paard atactisch worden of eenzijdig of beiderzijds verlamd raken.

De symptomen van een infectie met het West Nile Virus zijn dus niet erg specifiek. De diagnose kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek. Er is geen specifieke behandeling tegen het West Nile Virus, er is alleen ondersteunende behandeling mogelijk. Ter preventie is een vaccin tegen het West Nile Virus geregistreerd in Nederland.

Het Culex mugje. Vector van WNV

Paard met neurologische verschijnselen
als gevolg van het West Nile Virus

Equine Infectieuze Anemie (EIA)

In landen om ons heen zoals Duitsland, België en Frankrijk wordt af en toe een paard met Equine Infectieuze Anemie gevonden. In juli 2017 is het voor het eerst bij een paard in Nederland aangetoond. Het is dus wel degelijk een aandoening die steeds dichterbij komt.

Het Equine Infectieuze Anemie virus is een virus die behoort dat de familie van het HIV virus. Het virus wordt worden door bloedzuigende insecten zoals dazen en soms ook stalvliegen. Het virus vermeerdert zich niet in de insecten zelf maar zit in het bloed wat aan hun steekmechanisme blijft kleven. Door korte tijd na het steken van een besmet paard en gezond paard te steken brengen ze het virus over. Het virus kan op dezelfde manier worden overgedragen door besmette naalden. De kans op overbrengen van de aandoening wordt zeer klein wanneer paarden meer dan 180 meter uit elkaar staan.

Er zijn verschillende vormen van de ziekte Equine Infectieuze Anemie te onderscheiden: de acute vorm waarbij er sprake is van koorts, sloomheid, gebrek aan eetlust en thrombocytopenie (te weinig bloedplaatjes in het bloed), deze verschijnselen kunnen in pieken meerdere keren terugkomen. Vaak worden deze verschijnselen niet duidelijk opgemerkt, een enkele keer overlijdt een paard in deze fase. Na de acute fase kan het paard symptoomloos drager worden, deze gaan pas weer virus uitscheiden als ze in een stressvolle situatie terecht komen of behandeld worden met corticosteroïden. Als de periodes van koorts en de andere verschijnselen heftig zijn en elkaar snel opvolgen kan het paard gaan slijten. Dit is dan de chronische vorm met symptomen als vermageren, zucht onder de buik, volle benen, bleke slijmvliezen, geelzucht en puntbloedingen in het slijmvlies.

De diagnose Equine Infectieuze Anemie kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek. Paarden die besmet zijn met het Equine Infectieuze Anemie virus zijn niet te genezen, ze kunnen alleen ondersteunend behandeld worden. Er is ook geen vaccin beschikbaar. Equine Infectieuze Anemie is een aangifteplichtige ziekte. Als er in Nederland een positief paard gesignaleerd wordt zal het bedrijf waar het dier staat in eerste instantie gesloten worden. Het besmette dier blijft levenslang drager en zal daarom waarschijnlijk geëuthanaseerd worden.