Pituitary Pars Intermedia Dysfunction

PPID, vroeger ook wel de ziekte van Cushing genoemd, is een aandoening waarbij een deel van de hypofyse (= pituitary gland) teveel hormonen aanmaakt doordat deze niet voldoende meer geremd wordt. Het komt voornamelijk voor bij wat oudere paarden, ruim 15% van de paarden ouder dan 15 jaar heeft PPID. Veel paardeneigenaren zijn zich er echter niet van bewust dat hun paard lijdt aan PPID.

De eerste verschijnselen als gevolg van de  verstoring in de hormoonhuishouding zijn sloomheid en minder goed presteren. Meer opvallende verschijnselen van PPID zijn hoefbevangenheid, veranderingen in de vacht, veranderingen in de bouw (verlies van bespiering op de bovenlijn en een hangbuik), vetophoping boven de ogen, abnormaal zweten, veel drinken en plassen, verminderde vruchtbaarheid en een verminderde afweer. De verminderde afweer kan zich uiten in een vertraagde wondgenezing of het meer vatbaar zijn voor infecties. Niet elk paard met PPID vertoont al deze verschijnselen en zeker in de beginfase van de aandoening zijn de verschijnselen minder duidelijk.

ppid

De diagnose PPID kan gesteld worden via bloedonderzoek, hierbij wordt het ACTH gehalte in het bloed bepaald. Deze waarde is echter ook verhoogd bij stress en pijn, het is daarom niet aan te raden de test uit te voeren tijdens bijvoorbeeld een acute aanval van hoefbevangenheid. Wanneer het ACTH inderdaad te hoog is kan er een behandeling met pergoliden (Prascend) ingezet worden, PPID is een aandoening die niet te genezen is maar met medicatie wel goed onder controle te houden is. Ongeveer 6 weken na de start van de behandeling is aan te raden wederom het ACTH gehalte in het bloed te bepalen om te controleren of de dosering van de medicatie juist is. De dosering van de pergoliden moet bij voorkeur zo laag mogelijk gehouden worden omdat deze bijwerkingen van lusteloosheid en anorexie kunnen geven wanneer ze te hoog gedoseerd worden. Wanneer er een juiste dosering is vastgesteld zal het paard de medicatie levenslang moeten krijgen. Omdat PPID een aandoening is die progressief verloopt kan het zo zijn dat de dosering van de medicatie op termijn verhoogd zal moeten worden. Wij raden dan ook aan om jaarlijks het ACTH gehalte in het bloed te laten bepalen en zo nodig de dosering aan te passen. In de maanden september en oktober wordt de laboratoriumtest met korting aangeboden.